wedstrijdballen regiocompetitie en toernooien volgens nttb

Hier vind je informatie over de competitie
mank
Platinum Member
Platinum Member
Berichten: 1390
Lid geworden op: 23 Apr 2011, 15:47

Re: wedstrijdballen regiocompetitie en toernooien volgens nttb

Berichtdoor mank » 21 Nov 2017, 19:16

Laten we hopen van niet dan en zoals ik al aangaf dus onnodig ook volgens mij..

3.5.2 Wangedrag
3.5.2.1 A Spelers en coaches of andere adviseurs dienen zich te onthouden van gedragin-gen welke de tegenstander oneerlijk kunnen beïnvloeden, beledigend kunnen zijn voor het publiek of de sport in diskrediet kunnen brengen, zoals..........................

Om het wat kernachtiger leesbaar te maken :

3.5.2 gedrag
3.5.2.1 A Spelers dienen zich te onthouden van gedragingen welke de tegenstander oneerlijk kunnen beïnvloeden, zoals.....

Ik weet niet hoe jij het woordje zoals leest maar ik ga er dan van uit dat alleen wat voorbeelden genoemd zijn en het dus verder open is. ....puntje puntje puntje,,,,......
Dan is toch niet perse een regelverandering nodig ? Ander is alles wat niet als voorbeeld genoemd is bij 5321A toegestaan ?
Meubels zoals tafels en stoelen....... Dan kan je kastjes toch zelf ook wel erbij bedenken.?
De itf laat het open aan spelers coaches, trainers, bonden, afdelingen voorzitters leden sxheidsrechters tellers, publiek voor de wedstrijd op vergaderingen, gewoon zo kun je het er dan overhebben wat er wel of niet binnen of buiten valt. Buiten de regel is in dit geval toegestaan, goed dan past het bij het spel en erbinnen heet het wan-gedrag.

Dit omdat het beginsel bij de spelregels staat en niet bij gedragsregels rond het spel.
Gedrag als spelen met lange noppen beinvloedt eerst de bal en kun je dit beginsel dus niet voor aanhalen omdat elke speler dit doet en daarvoor ook speciale batjes gebruikt Draaien en vroeger het deceptief opgooien en serveren van onder de
bovenarm kan en had gekund. Ook als scheidsrcrechter zonder dat de andere speler erom vraagt. Wat je dan over je heen haalt is vers twee. Gewoonterecht is alleen niet voor omstanders wat die gewend zijn maar echt de gewoonte van de speler die zo serveert of speelt en dta gewoon is zonder dat iemand er ooit wat van zei..
Dat telt als argument ook mee en mag de scheidsrechter dus ook niet uit het oog verliezen,
Zoiets kun je als aamteur teller en speler in de tafeltennispraktijk alleen niet doen tijdens de wedstrijd of vlak voor het begin,
Wel eventueel bespreekbaar maken dooor het in te brengen bij teamgenoten, andere spelers andere team of zelfs een teamgenoot die het doet erop aanspreken en laten weten dat je hem niet steunt als er commentaar op komt
Gelijk als een speler in je team zo wil gaan spelen dus. Door het bespreekbaar te maken krijg je tegendruk tov de gewoonte en de speler en moet die zelf gaan stilstaan bij zijn manier van spelen. Zo heb je wat commotie of ruzie zelfs maar uiteindelijk wel zelfregfulatie ipv regels van bovenaf.
Ik leg dus uit hoe je dat kunt voorkomen en dan is het nog niet goed ?
Beetje raar toch ? Ik ga uit van een al bestaand beginsel wat al genoeg kan zijn en roep dus niet om een expliciete regel erbij die iets noet opleggen aan spelers teamgenoten, voorzitters tellers scheidsrechters of wie ook
Bij formele scheidsrechters heb je ook nog de assistent erbij zodat die onderling ook nog overleg kunnen plegen.
Mijn aanhalen van 3. 5.2 kun je mij niet tegenwerpen als vraag of behoefte aan een verandering van het reglement want 3.5.2 maakt daar al deel van uit. Ik verzin of wens dat dus niet.

Sowieso heb je als teller zolang spelers gewoon spelen de keus om bijvoorbeeld wel of niet iets van een serve te zeggen.
Ik ded dat tenminste vaak wel zo.
Beetje aanvoelen welk voordeel de speler eruit haalt, wat de intentie is (het kan ook wat slorfdig zijn niet bedoeld of bewust voor getraind om meer uit een serve te halen en of zonder eigen voordeel of zelfs meer nadeel. Als de ander het ook prima vindt wie ben ik dan nog om het spel stop te leggen/
Of ik vroeg een speler of hij ergens last van heeft.
Nee dan doorspelen. Vooral in de gbtb gaat dat zo maar ook nttb wel. of dat moet iets van de noordelijke provincies zijn.

mank
Platinum Member
Platinum Member
Berichten: 1390
Lid geworden op: 23 Apr 2011, 15:47

Re: wedstrijdballen regiocompetitie en toernooien volgens nttb

Berichtdoor mank » 22 Nov 2017, 05:14

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoonterecht

Gewoonte recht is iig niet "Het mag omdat iedereen het doet: ". Dan zou elke gewoonte gewoonterecht geven, Dat is ook niet nodig. Koffie drinken is bijvoorbeeld niet toegestaan maar ook niet verboden. Er is geen gewoonterecht, koffierecht mrecht op koffie, wet of reglement voor nodig. Accijns en of Btw op koffie of het verhandelen ervan verandert daar niks aan dat is een apart soort recht, accijnsrecht .. of accijnsheffingsrecht hoe je het maar noemt.

Artikel 3 Doel en middelen
1. De NTTB stelt zich ten doel leiding te geven aan en verantwoorde beoefening te bevorderen van de tafeltennissport in Nederland in al zijn verschijningsvormen.
2. De NTTB tracht dit doel te bereiken door het uitschrijven, regelen en organiseren van toer-nooien en wedstrijden of het bevorderen dat zulks gebeurt en in het algemeen door alles te doen wat tot het in het eerste lid genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

Dit is onderdeel van het bondsstatuut (NTTB)
Ergens anders staat er dat er lid verenigingen zijn en gewone leden.
Dat laatste is volgens mij onzin en korrespondeert ook niet met de praktijk
Leden van een bond zijn de lid-vereniginge die de bond opgericht hebben en of zich later aansloten,
Die verenigingen hebben wel natuurlijke personen als leden. Wat "gewone leden" juridisch moet betekenen in een statuut als juridisch dokument weet ik niet maar het is volgens mij geen juridische term en dan gewoon misleidend.

Het statuut van een bond is daarom ook anders. Verenigingen mogen niet van een bond verwachten dat die de speelpraktijk
regelt in speelzalen. Dat moeten de vereniigngen doen door hun eigen statuten op elkaar af te stemmen.
Dat is dan statuut voor alle leden van de bij die bond aangesloten verenigingen,

Dat een vereniging leiding zou geven aan de leden korrespondeert ook niet met de juridsche theorie.
De leden zijn de maatschappelijke organisatie dag en nacht, Eén ledenraads bijeenkomst per jaar moet het dagelijks bestuur verplicht organiseren .
Deel van de raad ben je volgens mij wel alleen op de vesyigingslokatie zelf maar wel altijd al als je gaat spelen. Bonden net zo. Lid ben je thuis ook maar dat is ahw de verbinding naar de vereniging war je echt een van de verenigingsraad bent en dus mee kan praten over alles.
Dagelijks bestuur is niet een verenigingsorgaan maar een verzameling personen, meestal deel uitmakend van de vereniging met funkties binnen de vereniging
waarvoor ze jaarlijks een mandaat krijgen van het bestuur, de ledenraad. Een bestuursmandaat heben maakt nog geen bestuur maar is door het bestuur, de ledenraad verleend voor dus een jaar of meestal.

Anders zou een sportbond als srichting opgericht moeten zijn en dat nog zijn. Dan zijn er geen leden dus kan dat niet.
Een gewone vereniging zou dat wel kunnen ; Omzetten naar een stichting met het dagelijks bestuur dan als stichtingsbestuur zou een vereniging kunnen doen.
Dan zijn de leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk wel het bestuur en dan kan er ook een speellokatie gerund worden. Verenigingen waar meerdere stichtingen lid van zijn ken ik alleen maar één voorbeeld van.
De Nederlandse museum vereniging. Veel musea zijn tegenwoordig stichtingen en die musea zijn volgens mij lid van de museum vereniging met ook andere musea, ook verenigingen soms (ik ken in ieder geval een voorbeeld) of gemeentelijke musea,
Niet bepaald demcoratisch want die vereniging heeft als een sportbond geen natuurlijke personen als lid en een stichting heeft geen leden anders dan de dagelijkse bestuursleden zelf, die dag en nacht bestuurslid zijn als ook de leden bij een vereniging. dag e n nacht deel uitmaken van de ledenraad.
Stichtng en vereniging zijn maatschappelijk gezien ook een soort tegenpolen. Verenigingen demoxratischer en stichtingen snellere besluitvorming.

Het statuut van een vereniging zijn alle leden niet aan tehouden (niet aansprakelijk) maar wel de ledenraad en alle leden maken daar deel vanuit. Daardoor heb je als lid van een vereniging wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de ledenraad die juridisch aansprakelijk is. De ledenraad is de maatschappelijke organisatie, en de vereniging als rechtsperspon " en met de voorzitter als - maatschappelijk - gezicht van de ledenraad en dus de vereniging. Zo is het volgens mij goed verwoord.
Het gezicht van de vereniging is niet de naam eventueel een beeldlogo en clubkleuren. Dat is meer de identiteit . Het verenigings paspoort zeg maar .
Penningmeester en boekhouder zijn mandaatfunkties.
Er is dus ook geen dagelijks bestuur wat leiding geeft aan de leden of de vereniging want de dag en nacht jaar in jaar uit leiding (tijdscontinue) ligt bij de hele ledenraad waar de voorzitter penningmeester en boekhouder meestal ook gewoon deel van uitmaken.
De ledenraad kan een buitenstaander aanspreken door kontakt op te nemen met de voorzitter. Om lid te worden in principe de secretaris (Of via een of meer anderen), De voorzitter is meer de persoonlijke schakel voor de maatschappelijke aansprakelijkheid van de vereniging en daarmee de ledenraad dus alle leden. Die bewaart zeg maar het paspoort voor de vereniging.
Een proces aanspannen tegen een vereniging (niet dat ik dat van plan ben maar ik probeer de rechtspositie van natuurlijke personen tegen rechtspersonen nu te duiden omdat het voor het topic volgens mij relevant is dus leek me dit een prima gelegenheid om te proberen dit eens te doen) begint bij de voorzitter in kennis te stellen, Die kan of moet zelfs, dan meteen een ledenraadsbijeenkomst initieren.
In het statuut van een sportvereniging kan niet alleen staan dat de beoefening van de sport bevordert wordt.
Het moet ook een appel doen op de leden oersoonlijk als leden van de verenigings raad. "De sportieve beoefening van de sport"doet dat bijvoorbeeld al wel. Dat raakt dus ook direkt aan dit topic of andersom eigenlijk. De (eenzijdige) focus oo het spelreglement of hoe dat reglement ook genoemd zou moeten worden is daardoor onterecht volgens mij.
Alle leden zijn dan persoonlijk ook verantwoordelijk voor het statuut van de vereniging en de sportiviteit bij thuiswedstrijden want verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid van de niet natuurlijke persoon, de vereniging en daarmee de ledenraad als orgaan binnen de vereniging.
Verantwoordelijkheid is niet direkt juridische aansprakelijkheid van de vereniging als naam en maatschappelijke organisatie Bij uitwedstrijden ligt de aansprakelijkheid volgens mij niet bij de vereniging maar gewoon de spelers. Als het om jeugdleden gaat is begeleider zijn volgens mij ook een mandaat funktie met dus mandaat van de ledenraad door de voorzitter verleend (namens de vereniging, de naam in het verenigingspaspoort en dus de rechtspersoon waar de voorzitter het gezicht van is of personificatie voor iig een jaar) . Ik probeer het formee verhaal weer te geven van hoe de (juridische) aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid op elkaar aansluiten dus de praktijk kan wel anders zijn en varieren.

Aansorakelijkheid is volgens mij ook pas sprake van als je in een juridisch proces verwikkeld bent.
Een bedrijf, persoon of maatschappelijke organisatie kan niet zelfstandig iemand of een rechtspersoon of - vorm aansprakelijk stellen. Eerst moet de andere partij in kennis gesteld worden dat er een aanklacht is ingediend waarmee je aansprakelijk bent voor de wet. Bijvoorbeeld als ik tegen iemand of partij een proces zou willen aanspannen dan moet ik (of mijn advocaat )
deze in kennis stellen voor ik dit kan doen, of mijn advocaat voor mij.
Tegenover een rechtbank (of in en gerechtshof) is er dan pas sprake van een (acute) aansprakelijkheid.
Uit het proces moet dan nog volgen wie precies aansprakelijk is of zijn en waarvoor.
Meestal blijft het bij bijvoorbeeld een deurwaarder die langs komt namens het gerecht en dan is ook sprake van acute aansprakelijkheid maar kun je wel in (tegen)beroep gaan om de zaak voor een rechtbank te krijgen. Daar is dan ook een rechter maar je staat dan formeel voor een rechtbank terecht en niet voor een rechter. Rechtbank is meer,, Ook de advocaat van de andere partij sta je tegenover want de advocaten maken ook deel uit van de rechtbank.
Niet dat ik dit iemand hier toewens of zo.
Dit s op persoonlijke titel natuurlijk en ik heb geen rechten gestudeerd.
Ik wordt alleen geacht de Nederlandse wet te kennen .....

mank
Platinum Member
Platinum Member
Berichten: 1390
Lid geworden op: 23 Apr 2011, 15:47

Re: wedstrijdballen regiocompetitie en toernooien volgens nttb

Berichtdoor mank » 22 Nov 2017, 22:49

Back on topic, eerste vraag..

Het maak dus verschil of het om een thuiswedstrijd ging of een uitwedstrijd.
Was je gast of gastheer ?
Je bent zelf bij thuiswedstrijden mee verantwoordelijk gasten te ontvangen want voor het statuut van je vereniging.
Thuis en buiten vergaderingen ben je weliswaar lid als bij een krantenabonnement
maar op de verenigingslokatie is het al meer dan dat en raadsvergaderingen nog wat meer.

Daar kun je het dus in de groep gooien. Ook als het om een gastspeler gaat die met en aftands batje speelr en of dit toelaatbaar is. Dat kan alleen maar een keer per jaar of de voorzitter moet ertoe aangezet worden eerder een extra raadsvergadering in te lassen. Dat werkt natuurlijk niet. Zoiets moet je dus vooraf bespreken en dan kan via de voorzitter een speler het spelen met zo,n batje verboden worden of spelers zelf verwijzend naar een besluit van de verenigingsraad en de voorzitter eventueel om verhaal te halen..Je wil wat dan moet je wat. Vereniiging wordt geroyeerd misschien of jezelf bij de vereniging geroyeerd voor moeilijk doen mar dan kun je naar de rechter of de vereniging kan dat en anders kun je een wilde bond beginnen of stoppen met spelen enzovoort

JEen vereniging is een maatschappeljke organisatie niet een maatschappelijke vereniging dus de vereniging moet wel met argumenten komen om een gastspeler deelname aan de sport te verbieden of een lid te royeren.
Anders hoeft dat niet geaccepteerd te worden
Mogelijk maakt de vereniging zich ook onmogelijk bij de bond maar die moet ook met argumenten komen om een vereniging te kunnen royeren..
Kortom dit is niet een raadsvergadering van een vereniging en ook geen Nttb webadres .... bij mijn weten.

mank
Platinum Member
Platinum Member
Berichten: 1390
Lid geworden op: 23 Apr 2011, 15:47

Re: wedstrijdballen regiocompetitie en toernooien volgens nttb

Berichtdoor mank » 26 Nov 2017, 12:24

Het is dus niet zo dat als een team van Scylla bij Shot wageningen speelt
dat dan Scylla en shot wageningen tegen elkaar spelen.
Het team is van Shot wageningen met Shot Wageningen gevestigd te Wageningen.
Heel Wageningen of de vereniging rijdt niet mee als het team in de auto stapt voor een uitwedstrijd richting Scylla,.
Ook een bond heeft een vestigingslokatie.
Als de competitie die de bond opzet een bondscompetitie zou zijn zou de bond de zaal moeten huren van Shot Wageningen.
Dan is de zaal een soort tijdelijke nevenvestiging van de bond en staat Shot wageningen buiten de deur omdat de speellokatie verhuurd is aan de bond.
Voor de bondsspelregels of het itttf reglement geldt dus ook al dat je er als vereniigen teams en spelers niet formeel aan bent gebonden of te houden. Alleen voor een bondscheidsrechter ligt dat anders.

Ik heb zelf nooit met een bondsscheidsrechter gespeeld.
Ik beweer dus ook alleen dat iemand een bondscheidsrechter voor de wedstrijd begint er in principe op kan wijzen dat je hinder ondervindt van het draaien als een spelr dat tot speltype gemaakt heeft om extra te storen,
Wijst die dit af dan kun je er een zaak van maken bij de scheidsrechterscommissie en of het bestuur.
Bij gewone wedstrijden heb je in feite alleen het statuut van de ontvangende vereniging als enige formele tekts om redelijkerwijs wat mee te kunnen en verder is het gewoon sociaal met mekar omgaan waarbij ook een fikse sociale ruzie sociaal is. Je kunt dan iemands gedrag wel a-sociaal noeman maar het is en blijft sociaal gedrag.
Ook supporters bij Ajax die van alles roepen of met elkaar op de vuist gaan vertonen sociaal gedrag.
Dat kun je afkeuren of willen dat er strenger gestraft wordt maar het blijft niet te ontkennen dat het om sociaal gedrag gaat.
Elke socioloog kan dat uitleggen als het goed is. Anders zou het sociologisch gedrag zijn terwijl dat meer het gedrag van sociologen is, Dan zouden socioogen daar apart nog studie van moeten maken.
Studie van het socioogisch gedrag onder sociologen,
Dat kan natuurlijk als studieprojekt maar met het gedrag van de supporters heeft het dan niks meer te maken ook al zullen er ook ajax supoorters zijn die sociologie studeren of studeerden en afstudeerden,
? Wij zijn Shot wageningen" is meer voor tijdens een jaarvergadering en als de compeitiewedstrijden een bondswedstrijd zou zijn zouden beide teams uitspelen en het dagelijks bestuur van de bond zou thuis spelen want er kunnen niet twee thuis spelende verenigingen op één lokate spelen. De bondsbestuurders zijn alleen in geen velden of wegen te bekennen (meestal) en zeker niet aan het spelen of ze moeten bij een van de teams spelen

Ruben_
Advanced Member
Advanced Member
Berichten: 33
Lid geworden op: 15 Feb 2012, 00:00

Re: wedstrijdballen regiocompetitie en toernooien volgens nttb

Berichtdoor Ruben_ » 18 Mar 2018, 18:45

Misschien kan dan ook eindelijk een strikte ban op het serveren uit de hand en het gebruiken van lang verlopen rubbers in de regios worden doorgezet.
Dat van die rubbers hebben we eens 2 seizoenen geleden geprobeerd bij een tegenstander waarvan 2 spelers met duidelijk niet meer houdbare/toegestande rubbers speelde. We kregen gelijk van de bond en de rubbers moesten vervangen worden, maar het heeft verder alleen maar een hoop gezeik opgeleverd.

Mijn advies is dan ook zolang je regionaal speelt laat protesten maar zitten..
Hout: Dr. Neubauer Barricade DEF
FH:Yasaka Rakza 7 1.8mm
BH: Spinlord Blitzschlag OX

mank
Platinum Member
Platinum Member
Berichten: 1390
Lid geworden op: 23 Apr 2011, 15:47

Re: wedstrijdballen regiocompetitie en toernooien volgens nttb

Berichtdoor mank » 19 Mar 2018, 06:08

...sorry